Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Hírek

Pályázatok
2017-04-10 16:52:00 Végh Béla Antal

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
művelődésszervező és könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári szolgáltatások, intézményhez tartozó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása. Részvétel az intézményi és önkormányzati rendezvények előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, részvétel nyilvános szerepléseken

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        rendezvényszervező - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél, az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati kezeléshez hozzájárul, pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filák Lászlóné nyújt, a 06209299727 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező és könyvtáros. [MB1] 

        Személyesen: Filák Lászlóné, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Rákóczi F. utca 41. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.felsopakony.hu - 2017. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására


vissza