Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Hírek

Önkormányzat
2017-07-11 11:41:00 Végh Béla Antal

Parlagfű-mentesítés

A parlagfű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. Június 30-ával lejárt a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. Ez belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest területén Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal feladata. A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozó végzi, a felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 000 - 5 000 000 Ft-ig terjed. A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a bírságon túl, a vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel, elrendeléssel és végrehajtással kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek, ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban mindvégig meg kell őrizni.

Langné Malecz Andrea
aljegyző

vissza