Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Hírek

Önkormányzat
2017-07-13 14:52:00 Végh Béla Antal

Tájékoztató - Lakossági Fórum

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség területére településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül.

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A törvény lehetőséget ad a helyi közösségeknek településük, arculatuk szabályozására. Ezáltal a jövőben nagyobb lehetőség adódik épített környezetünk megóvására, környezeti értékeink védelmére, valamint és meghatározhatjuk településünk fejlődési irányát. A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig, milyen települési környezetben szeretnének élni, valamint széleskörű polgári párbeszéd alakuljon ki arról, hogy milyen környezetben szeretnének családjaik számára lakóhelyet biztosítani. A településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TER) tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:
 
Településképi arculati kézikönyv
A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.
 
Településképi rendelet
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A törvény és a végrehajtási rendelet alapján valamennyi településnek 2017. október 1-ig meg kell alkotnia és hatályba kell léptetnie településképi rendeletét. A rendeletet megelőzően, annak alapját képező TAK elkészítése minden település számára kötelező, a rendelet szabályai és a miniszterelnökség által kidolgozott minta alapján: http://online.pubhtml5.com/aego/ewfc/.

 

A TAK és TER készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően a Szabó Magda Könyvtár és Közösség Ház nagytermében (2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.) 2017. augusztus 16-án (szerda) 15.00 órai kezdettel
Lakossági Fórumot
 tartunk
.

 

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a TAK és a TER készítésével kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a tájékoztatás közzétételétől 21 munkanapon belül, vagy benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a polgármesternek címezve, vagy a polgarmester@felsopakony.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben írásban aláírva is leadják a helyszínen és megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!

Tisztelettel:                
Nagy János polgármester

vissza