Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Hírek

Önkormányzat
2018-10-10 13:27:00 Végh Béla Antal

2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

 

Pályázók köre:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel (hallgatói jogviszony igazolás –eredeti-, vagyonnyilatkozat, jövedelemnyilatkozat az adatokat igazoló dokumentumokkal) együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

Felsőpakony, 2018. szeptember 18.

Nagy János
polgármester

A típusú pályázati kiírás letölthető: BursaHungarica_A_2019.pdf

B típusú pályázati kiírás letölthető: BursaHungarica_B_2019.pdf

vissza