Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Hírek

Választás
2019-04-08 13:59:00 Végh Béla Antal

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament 21 magyarországi képviselőjének választása Magyarországon 2019. május 26. napján lesz. E választás során kizárólag pártlistákra szavazhatunk, pártlista állításához legalább 20.000 választópolgár ajánlása szükséges. Magyarország területe e választás alkalmával egy választókerületet alkot, azaz minden településen ugyanazon listákra adhatjuk le szavazatunkat. A választásnak sem érvényességi, sem eredményességi küszöbe nincs.

Az országgyűlési választáshoz kapcsolódóan már korábban kialakított szavazókörök megegyeznek az európai parlamenti választás szavazóköreivel, azaz városunk területén a választójog 3 szavazókörben gyakorolható.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről, melyet április 5-ig kell kézhez kapnia.

Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán választójogát automatikusan gyakorolhatja minden magyar választópolgár, akinek érvényes magyarországi lakcíme van. Ezen túlmenően:

- azon, érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár, aki magyar pártlistára szeretne szavazni, legkésőbb 2019. május 2-ig kérheti a központi névjegyzékbe való vételét a Nemzeti Választási Irodától. Aki már korábban benyújtotta ezen kérelmét, annak nincs tennivalója, mivel az a regisztráció visszavonásig, de legfeljebb 10 évig érvényes.

- az érvényes magyarországi lakóhellyel rendelkező uniós állampolgár
legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon (2019. május 10-ig) kérheti az Európai Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbe vételét a magyarországi lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodától. A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu honlapon keresztül, továbbá levélben vagy személyesen. Természetesen, aki már korábban kérte névjegyzékbe vételét az Európai Parlament tagjainak választásán, annak nincs további teendője.

A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van:

1. segítséget kérni a választójog gyakorlásához. Az országgyűlési választáshoz hasonlóan a látássérült választópolgár igényelhet Braille-írással készült értesítőt, az írott szöveget nehezen értelmező választópolgár könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését igényelheti március 19-ig, míg Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítása május 17-ig kérhető.

2. a személyes adatok kiadását megtiltani.

A szavazóköri névjegyzék módosítására ugyancsak három esetben van lehetőség:

1. Átjelentkezés: aki a szavazás napján az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarországon tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő, legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig a helyi választási irodához.

2. Mozgóurna igénylése: ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton május 22-én 16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton május 24-én 16.00 óráig annál a helyi választási irodánál, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton helyi választási irodánál, vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál.

3. Külképviseleti névjegyzék: aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig a helyi választási irodánál.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül, továbbá levélben vagy személyesen.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyújtása esetén minden adat pontosan, a személyi okmányokban feltüntetettek szerint szerepeljen, mert az attól való legkisebb eltérés is a kérelem elutasítását vonja maga után.

Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Göndör-Kökény Katalin, jegyző

Elérhetősége: 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u 9.
tel.:0629/317-131, vagy 0620-929-9686
e-mail: jegyzo@felsopakony.hu
Helyettes: Kronvalter Emília

Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatalban, míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint a névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Kronvalter Emíliát. (tel: 29/317-131).

Helyi Választási Iroda

 

vissza