Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Hírek

Pályázatok
2019-11-04 14:29:00 Végh Béla Antal

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője rendészeti szakterületre
pályázatot hirdet

járőrtárs beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

 

A felvételt nyert pályázók 5 hónapos időtartamú iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek részt. A képzést követő sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományába kerülnek kinevezésre 12 hónap próbaidő kikötésével.

 

A beosztásban ellátandó feladatok:

 

Az őr-járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a rendőrkapitányságokon rendészeti feladatok ellátásában vesznek részt:

 

 • Közterületek és nyilvános helyek, közutak ellenőrzése.

 • Igazoltató, ellenőrző, megfigyelő tevékenység kifejtése.

 • Őr, kísérőőri feladatok végrehajtása.

 • Bűncselekmények, szabálysértések megelőzése.

 • Biztosítási, akció, karhatalmi és riadó feladatok végrehajtása.

 • Az ország területén jogellenesen tartózkodó, valamint az illegális migrációban érintett személyek ellenőrzése, elfogása.

 • Mélységi ellenőrzési feladatok végrehajtása.

 • Közutakon folyó közúti közlekedés figyelemmel kísérése, segítése, ellenőrzése.

 • A közlekedés biztonságának fenntartása, annak helyreállításához szükséges intézkedések megtétele.

 • Közúti közlekedési balesetek helyszínének biztosítása.

 

Munkavégzés helye:

 

A sikeres záróvizsgát követően a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság területe.

 

Illetmény:

 

 • a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 195.000 Ft/hó munkabér,

 • a modulzáró vizsga sikeres letételét követően, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201.000 Ft/hó alapilletmény,

 • egyéb pótlékok:

 1. angol, német, francia, kínai, arab vagy orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5.798 Ft-tól 38.650 Ft összegig terjedhet,

 2. éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap (melynek összege: 38.650 Ft) 0,5 %-a,

 3. készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,

 4. kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 1%-a,

 • teljesítményjuttatás – első alkalommal 2021. évben, az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos mértékben,

 • túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

 

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva – feltételek teljesítése esetén – négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

 

Illetményen kívüli juttatások:

 

 • cafetéria juttatás (évi bruttó 200.000 Ft),

 • lakhatási támogatás:

 •  
  1. lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,

  2. lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,

 • természetbeni ellátások (a feladatellátáshoz szükséges fegyverzet, felszerelés, ruházat),

 • évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a,

 • munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86% -a),

 • egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti- vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),

 • belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,

 • kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,

 • támogatások:

 1.  
  1. üdülési támogatás,

  2. családalapítási támogatás,

  3. illetményelőleg,

  4. későbbi továbbtanulási szándék esetén tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,

 • szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,

 • egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),

 • folyószámla költségtérítés (4.000 Ft/év),

 • rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,

 • hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

 

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni 2019. november 30-ig.

 

A képzés a jelentkezők létszámától függően legkorábban 2019. február 17-én indul az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban (2094 Remeteszőlős, Nagykovácsi utca 3.).

 

Pályázati követelmények:

 

 • betöltött 18. életév,

 • cselekvőképesség,

 • magyar állampolgárság,

 • állandó belföldi lakóhely,

 • érettségi bizonyítvány,

 • büntetlen előélet,

 • fizikai alkalmasság,

 • pszichológiai alkalmasság,

 • egészségügyi alkalmasság,

 • pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,

 • kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,

 • a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),

 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,

 • érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).

 

A pályázatot

 

 • elektronikus úton a pestmrfk@pest.police.hu e-mail címre,

 • postai úton a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére (1557 Budapest, Pf.: 20) lehet megküldeni, vagy

 • személyesen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon, valamint Rendőrkapitányságain lehet leadni.

 

A borítékra kérjük, írják rá: „IRK képzés”.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-1/443-5135-ös telefonszámon, valamint személyesen a Rendőrkapitányságok személyügyi előadói

 

 • hétfőtől csütörtökig 07.30-16.00 óra,

 • pénteken 07.30-13.30 óra között.

 

Az alkalmassági vizsgálatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon folytatják le.

 

Az alkalmassági vizsgálatokat követően, kizárólag az „alkalmas” minősítéseket szerző pályázó vehet részt pályaalkalmassági elbeszélgetésen.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • gépjárművezetői engedély megléte,

 • angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,

 • harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sporttevékenység.

 

A pályázó a felvételi eljárás eredményéről írásban kap értesítést. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

 

Budapest, 2019. október

vissza