Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Hírek

Pályázatok
2020-01-10 10:20:00 Végh Béla Antal

 Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság.
•         ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.
•         Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék (nyilatkozat letölthető a www.ovoda.felsopakony.hu oldalról).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelsiné Zsurka Zsuzsa nyújt, a 06-20/354-7272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/4572-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
•         Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu E-mail címen keresztül
vagy
•         Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2020. január 10.
•         Felsőpakonyi Mesevár Napkötiotthonos Óvoda honlapja - 2020. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a pályázó igényli, sikeres pályázást követően szolgálati lakás biztosított a részére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovoda.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

vissza