Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Hírek

Önkormányzat
2020-02-12 15:15:00 Végh Béla Antal

ADÓ tájékoztató

Tájékoztató a 2020. évi adószámla kivonatok kézbesítéséről, az adófizetési határidőkről, valamint az elektronikus ügyintézés szabályairól

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján: „Az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a közösségi vámjog szerinti késedelmi kamatról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.”

Magánszemély adózóink azonban hagyományos papír alapú küldemény formájában 2020. március 16. előtt értesítést kapnak adófolyószámlájuk egyenlegéről, és a 2020. évi adófizetési kötelezettségeikről.
Az adószámla kivonatok mellé biztosítjuk a készpénzátutalási megbízásokat az esetleges hátralék, valamint az első félévi kötelezettség teljesítéséhez.


Felhívjuk az egyéni vállalkozóink figyelmét, hogy az idei évben adóhatóságunk a hagyományos papír alapú küldemény mellett elektronikus tájékoztatást is küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről, ami az ügyfélkapus tárhelyükre kerül megküldésre.Azon adózóink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását
(pl. társaságok, egyéb szervezetek), ott cégkapura, elektronikus úton küldjük meg
a tájékoztatást az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.A bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában
az értesítőn megtalálható mutató számot kell feltüntetni.

A 2020. évben a helyi adókra és a gépjárműadóra vonatkozóan az adófizetési határidők az alábbiak szerint alakulnak

2020. március 16.
2020. szeptember 15.

Azon adózóink, akik vonatkozásában 2020. évtől változás áll be gépjárműadó tekintetében
– pl. gépjárműadó mértékében történő változás, vagy új gépjármű vásárlása, használt gépjármű forgalomba helyezése esetén – határozatot kapnak. A határozatban kivetett 2020. évi gépjárműadó összegét az adószámla kivonat nem tartalmazza. Ez esetben a megküldött határozatok mellékleteként magánszemélyek esetében megküldjük a 2020. első félévi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat. Magánszemélyek esetében a határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a posta, míg az adószámla kivonatokat egyszerű levélként juttatja el Önökhöz.

Matusekné Kovács Edit
Adóügyi főelőadó

vissza