Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Hírek

Önkormányzat
2020-11-16 12:03:00 Végh Béla Antal

Felhívás

Szociális célú tűzifa támogatásra

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az idei évben is lehetőségünk van szociális célú tűzifa támogatás nyújtására.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő–testületének 13/2018. (X.05.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról,

mely szabályozza a szociális tűzifa támogatás igénybevételének feltételeit.


Ezen rendelet célja:
A Felsőpakony Nagyközség területén állandó lakcímen vagy tartózkodási helyen életvitelszerűen lakó, szociálisan rászoruló lakosok támogatása.  A természetben nyújtott szociális ellátást, mint egyszeri, vissza nem térítendő tűzifa juttatás feltételeit a fent említett rendelet szabályozza.

Szociális célú tűzifa támogatásra az jogosult,
a)    akinek a háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft)

b)    egyedül élő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft) és

c)    fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

Háztartás: Egy lakásban együtt lakó és ott bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

A támogatás igénylése
A kérelmeket 2020. november 16-tól - 2020. november 30. napjáig a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani. (Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal, 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)

A támogatás elbírálásáról a polgármester dönt a beérkezett kérelmek összesítése alapján, 2020. december 4. napjáig.

A kérelem igényléséhez szükséges nyomtatványt és további információkat a szociális ügyintézőtől lehet kérni, valamint a település honlapján is tudnak tájékozódni.
 
Felsőpakony, 2020. november 16.

Nagy János
polgármester

vissza