Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Pályázatok

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF szükséges.

 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
                       
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Hivatal

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi-számviteli feladatok ellátása. Nagy és kis értékű eszközök naprakész nyilvántartása, ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése, analitikák vezetése. Személyzeti munkaügyi feladatok elvégzése, KIRA, ASP, KGR rendszerek használata.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
-         Magyar állampolgárság,
-         Cselekvőképesség,
-         Büntetlen előélet,
-         Középiskola/gimnázium, pénzügyi, munkaügyi,
-         pénzügyi területen szerzett, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
-         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-         Fényképes önéletrajz, iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
-         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2343-6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.
-         Elektronikus úton Némedi Erika részére a nemedi.erika@felsopakony.hu E-mail címen keresztül
-         Személyesen: Némedi Erika, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül, esetleges személyes meghallgatást követően a kiválasztástól, a munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-         www.felsopakony.hu - 2018. július 16.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.