Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Pályázatok

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF szükséges.

 

 

 


 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

 


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Települési, könyvtári, információs és közösségi színtér működtetése. Könyvtári szolgáltatások zavartalan biztosítása, azokkal kapcsolatos tennivalók, feladatok teljes kőrű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, Könyvtáros,


•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varró-Vida Nikoletta nyújt, a 06204824204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi S. utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/4687-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

vagy

•         Elektronikus úton Varró-Vida Nikoletta részére a konyvtar@felsopakony.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, a Polgármester egyetértésével, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:•         Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2019. december 5.

•         Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház honlapja - 2019. december 5.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.felsopakony.hu/ honlapon szerezhet. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.
A felhívás kódja: BURSA-2020 A
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A felhívás kódja: BURSA-2020 B
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.

Letöltéshez, megnyitáshoz kattintson a fájlnévre:

A típusú pályázati kiírás .pdf
A típusú pályázati űrlap .pdf

B típusú pályázati kiírás .pdf
B típusú pályázati űrlap .pdf

 

 

Pályázatok a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodában

Óvodapedagógus munkakörök betöltésére

 

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság

        ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.

        Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék (nyilatkozat letölthető a www.ovoda.felsopakony.hu oldalról)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelsiné Zsurka Zsuzsa nyújt, a 06203547272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/4572-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

 

vagy

 

        Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu E-mail címen keresztül

 

vagy

 

        Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2019. november 18.

        Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda honlapja - 2019. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 


Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság

        ECDL


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.

        Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék (nyilatkozat letölthető a www.ovoda.felsopakony.hu oldalról)


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelsiné Zsurka Zsuzsa nyújt, a 06203547272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/4572-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


        Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2019. november 18.

        Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda honlapja - 2019. november 18.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

  

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. december 19-től legfeljebb 2022. szeptemberi –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság

        ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.

        Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék (nyilatkozat letölthető a www.ovoda.felsopakony.hu oldalról)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelsiné Zsurka Zsuzsa nyújt, a 06203547272 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/4572-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2019. november 18.

        Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda honlapja - 2019. november 18.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: