Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Pályázatok

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF szükséges.

 

 

 


 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
könyvtáros
munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Települési, könyvtári, információs és közösségi színtér működtetése. Könyvtári
szolgáltatások zavartalan biztosítása, azokkal kapcsolatos tennivalók, feladatok teljes
kőrű ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, könyvtáros,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varró-Vida Nikoletta nyújt, a 06204824204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/4687-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
vagy
• Elektronikus úton Varró-Vida Nikoletta részére a konyvtar@felsopakony.hu Email címen keresztül
vagy
• Személyesen: Varró-Vida Nikoletta, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, a Polgármester egyetértésével, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2020. január 10.
• Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház honlapja - 2020. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a konyvtar.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

 

 


 

 

 Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság.
•         ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.
•         Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék (nyilatkozat letölthető a www.ovoda.felsopakony.hu oldalról).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelsiné Zsurka Zsuzsa nyújt, a 06-20/354-7272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/4572-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
•         Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu E-mail címen keresztül
vagy
•         Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2020. január 10.
•         Felsőpakonyi Mesevár Napkötiotthonos Óvoda honlapja - 2020. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a pályázó igényli, sikeres pályázást követően szolgálati lakás biztosított a részére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovoda.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.
A felhívás kódja: BURSA-2020 A
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A felhívás kódja: BURSA-2020 B
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.

Letöltéshez, megnyitáshoz kattintson a fájlnévre:

A típusú pályázati kiírás .pdf
A típusú pályázati űrlap .pdf

B típusú pályázati kiírás .pdf
B típusú pályázati űrlap .pdf