Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Jelentkezzen szavazatszámláló bizottsági tagnak!

Tisztelt felsőpakonyi Választópolgárok!


A demokrácia alappillére a demokratikus választás. A 2014. év az általános választások éve lesz. Tavasszal országgyűlési, európai parlamenti képviselőket, ősszel önkormányzati képviselőket és polgármestert választunk.

 

A választás lebonyolításában – a korábbiakhoz hasonlóan – felelősségteljes szerep vár a választópolgárokból álló független, kizárólag a törvénynek alárendelt szavazatszámláló bizottságokra. A bizottságok elsődleges feladata a választások tisztaságának biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, a törvényesség betartása és betartatása. Az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár.

Amennyiben Ön Kedves Választópolgár Felsőpakonyon állandó lakóhellyel rendelkezik, pártnak nem tagja, kérem vállaljon munkát a szavazatszámláló bizottságban.

Szavazatszámláló bizottság tagja lehet:

- 18. életévét betöltött,

- magyar állampolgár,

- lakcíme Felsőpakonyon van, és a

- központi névjegyzékben szerepel.

Nem lehet a választási bizottság tagja:

- képviselő,

- a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy,

- képviselő jelölt,

- párt tagja,

- választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

- a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

- továbbá  az a nagykorú személy, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó, vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett.

A szavazatszámláló bizottság tagjainak feladata:

- ellenőrzik a szavazóhelyiséget, levezetik a szavazást, gondoskodnak a szavazás törvényes lebonyolításáról,

- döntenek a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben,

- megszámlálják a szavazatokat, és megállapítják a szavazókörben a szavazás eredményét, amiről jegyzőkönyvet állítanak ki.

 

A választott tagok megbízatása a következő általános választásra létrehozott szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart.

Várom, várjuk szíves jelentkezését a szavazatszámláló bizottságokba

legkésőbb 2014. február 15-ig.

A jelentkezési lap letölthető a honlapról és elvihető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatáról is. Kérem, hogy a jelentkezési lapokat juttassák el a Polgármesteri Hivatal címére (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.) vagy személyesen adják le részemre vagy Kronvalter Emíliának.

Bízom segítő szándékában, számítok támogatására.

Tegyünk együtt a választások törvényes, gyors lebonyolításáért!

dr. Göndör-Kökény Katalin

HVI vezető, Felsőpakony

 

Jelentkezési lap: [.doc]