FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

2 - 3 minutes readA személyi kedvezményhez szükséges orvosi igazolásról

NAV
Reader Mode

A személyi kedvezmény a személyi jövedelemadó összevont adóalapjából vehető igénybe. A háziorvosoknak, szakorvosoknak, a tavaly kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról 2024. január 31-éig kell elektronikusan adatot szolgáltatniuk a NAV-nak. A személyi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást a magánszemélyeknek nem kell beküldeniük a NAV-hoz, azt csupán meg kell őrizniük az elévülési idő végéig. 

Személyi kedvezményre az jogosult, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved és erről orvosi igazolással rendelkezik, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, ilyenkor a jogosultságot az ellátásról szóló határozattal lehet igazolni. A személyi kedvezményhez szükséges orvosi igazolást szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa, vagy az általuk készített orvosi dokumentáció alapján a háziorvos állíthatja ki.

Az orvosi igazolás kötelező tartalmi elemei:

  • –        a súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve,születési helye ésszületési ideje, anyja születési családi és utóneve), lakóhelye, adóazonosító jele,
  • –        az igazolás alapjául szolgáló szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma,
  • –        a fogyatékos állapot kezdő időpontja,
  • –        a súlyos fogyatékosság jellege (végleges vagy ideiglenes),
  • –        ideiglenes igazolásnál annak hatálya,
  • –        az igazolás kiállításának dátuma,
  • –        az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása.

Azoknak az orvosoknak, szakorvosoknak, akik személyi kedvezményre jogosító igazolást állítottak ki 2023-ban, adatot kell szolgáltatniuk 2024. január 31-ig. Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es nyomtatvány a NAV honlapjáról letölthető, és kizárólag elektronikusan nyújtható be.

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest