FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

1 - 2 minutes readBabóca Bölcsőde tájékoztatója

Reader Mode

Az elmúlt időszakban történt megkeresések miatt szeretném tájékoztatni a szülőket, hogy milyen feltételek alapján kerülhet be egy kisgyermek a bölcsődébe.

Az 1997. évi XXXI. törvény 43.§ (3) bekezdése szerint:

¤ ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

¤ ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek,

¤ ha három vagy több gyermeket nevelő családban él a gyermek,

¤ ha egyedülálló szülő által nevelt a gyermek,

¤ ha védelembe vett a gyermek.

¤ ha a család felsőpakonyi lakcímkártyával rendelkezik

¤ a jogszabályok által meghatározott létszámot figyelembe véve, üres helyek esetén, igazolt munkaviszonnyal és nem felsőpakonyi lakcímmel rendelkező szülők kisgyermekei is elhelyezésre kerülhetnek. (Gyvt. 94. § (5) bekezdés)

A bölcsődei ellátás során étkezési és gondozási díj kerül megállapításra.

A díj mértékének meghatározása a rendeletekben előírt módon történik, a díjszámítás alapja a munkaviszonyból származó, igazolt jövedelem.

A bölcsődei beiratkozás feltételeit nem lehet egyéb anyagi juttatással megváltani.

Hajasné Tallér Anikó
intézményvezető

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest