FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Nagyközségünk

Civil szervezetek

FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET

Felsőpakony

Köszönjük érdeklődését

{ KIVONAT}

A társadalmi szervezet nyilván tartási adatai:

nyilvántartási szám: 3629

a társadalmi szervezet neve: FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET

székhelye: 2363 Felsőpakony, Deák Ferenc u.3.

a társadalmi szervezet célja szerinti besorolás: – szociális tevékenység társadalmi szervezet célja: – hátrányos helyzetű állampolgárok támogatása,

 • gyermek és ifjúság védelmi,
 • kulturális,
 • sport,
 • környezetvédelmi és településfejlesztés,

A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye:

 1. Révész Gyöngyi /elnök: 2363. Felsőpakony, Táncsics köz.4.; elérhetőség tel: 06 20 398-27-35
 2. Durkó Éva /társelnök: 2363. Felsőpakony, Deák F. u. 1. elérhetőség tel: 06 20 333-39-86
 3. Gazdag György /alelnök: 2363. Felsőpakony, Rét.u.4/b. elérhetőség tel: 06 30 907-94-17

A nyilvántartásba vételtől rendelkező jogerős bírósági határozat száma kelte:

Pest Megyei Bíróság PK.60159/2003/1, 2003.05.12

Alakuló közgyűlés kelte: 2002.11.24.

A társadalmi szervezet adószáma: 18699337-1-13 (köszönjük az 1%-os támogatásokat).

Főbb tevékenységi körök:

1.-Lakóhelyi környezet- és településfejlesztés

2.-Környezet és természetvédelem

3.-Kulturális tevékenység: – oktatás és kulturális programok szervezése /előadások, kiállítások, irodalmi műsorok.

4.-Szabadidős tevékenység szervezése

5.-szociális tevékenység

A F.J.E. országos működésű nonprofit szervezet, de tevékenysége elsősorban a Felsőpakony községben élő állampolgárok javára meghatározó. Tevékenységét minden ellenszolgáltatás, tiszteletdíj nélkül, saját anyagi és pénzügyi forrásait felhasználva önkéntes vállalással, társadalmi munkában végzi.

Az egyesületi tevékenység pénzügyi forrásai:

 • Természetes és jogi személyek adományai, felajánlásai,
 • Tagsági díj,
 • Pályázati támogatások,

Letölthető anyagok:

 1. évi beszámoló[.pdf ]
 2. évi beszámoló[.pdf ]

Kiemelt jelentőségű rendezvények, programok 2002-2006-os ciklusban .pdf ]

DARUMADÁR NYUGDÍJAS EGYESÜLET

2363 Felsőpakony, Rákóczi Ferenc utca 41.

1983-ban alakult az egyesület, Matusekné Dimov Éva javaslatára ,az akkori Club vezetője volt.

Vezetője: Bánki Jolika lett, majd tőle Füzi György vette át.

2003-ban Gyuri bácsi kérésére vettem át Lőrentei Erzsébet.

2003 novemberi közgyűlésünkön alakítottuk meg a hivatalos egyesületet, melynek elnökévé választottak.

2004 januárjában már a cégbírós is bejegyzett bennünket.

Alapító okirat alapján: 2006-os létszám:150fő

Pénzügyi helyzet: támogatást magán személyektől /kiemelkedő segítséget nyújt Fejes Lajos és felesége Margó!/tagsági díjakból, pályázatokból. Önkormányzattól 2005-ben kaptunk pályázat útján támogatást.

Az adója 1%-át felajánlhatja egyesületünknek.

Adószám: 18701610-1-13

Számlaszámunk:65500116-30039294-53000015.

Köszönjük szépen!

Programjaink: Nem kötelezőek, mindenki érdeklődésének megfelelően választhat.

Kulturális-oktatás: Énekkar – sok helyi és településen kívüli fellépés. Legutóbb 2007.02.02-án Ócsán léptünk fel. A Darumadár asszonykórus 16.00 órától gyűlik össze, magyar nótákat, népdalokat tanulunk egymástól, és ha a környező településekre hívnak meg bennünket, előadjuk egymás szórakoztatására.

Van Opera és Operett látogatási csoportunk. Néhányan átjárunk Ócsára prózai színházba,bérlettel.

Irodalmi teadélután: havi 1 alkalommal kulturális rendezvény a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház-ban. /AGORÁBAN részletesen/

Néhányan tagjai a helyi eszperantó csoportnak és tanulják a nyelvet.

A képzőművészeti szakkörben is van tagunk, és nagyon büszkék vagyunk rá.

Tíz fő számítás technikai tanfolyamot végzett (pályázati pénzből).

Sport: Néhányan látogatják a helyi futball játékokat.

A nők közül többen vesznek részt rendszeresen a keddi tornákon (tornaterem 5 óra), de nem elegen!

Havonta igyekszünk eljutni legalább egyszer a gyógyfürdőbe. (Nyáron többször is).

Van hivatalosan beteg látogatónk is. Egymás segítésére.

Klubfoglalkozásainkat csütörtökönként tartjuk a helyi Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, 17.00 óra kezdéssel.

Havi programunkat minden hónap elején kifüggesztjük a megfelelő ill. a mindenki által ismert helyre.

Vöröskereszt helyi szervezete:


Elnök: Dr. Borbély István
Titkár: Cziriák Józsefné
Pénzügyi ellenőr: Oláh Istvánné
Egészség védelmis: Balassa Jánosné
Gyermek védelmis: Gálné Cető Éva
Szociális gondozó: Kovács Ilona
Irat terjesztő: Füzi Annamária


Feladataink közé elsősorban véradás szervezése, és az alábbi programok rendezése tartozik:

-egészség megőrzési program,
-idősek napja
-szociális akciók
-gyermek programok
-véradás napja
-szabadidős programok
-élémiszerbanktól kapott csomagok osztása
-a telelpülés társadalmi életében való aktív részvétel (rendezvények támogatás, helyi akciókban való részvétel)


Anyagi forrásunk a vöröskereszt bélyeg árusítása, a befolyt összeg 60 %-a marad a helyi szervezetnél.

www.voroskereszt.hu  

Polgárőr Egyesület Felsőpakony Biztonságáért

Mint ahogy minden lakossági kezdeményezés Felsőpakonyon, úgy a Polgárőrség is egy különálló és teljes szelete szeretett településünk történetének és mindennapjainak. Immáron több, mint 20 éves múltra tekint vissza a Polgárőr Egyesület, amelyet a település lakosainak összefogása hozott létre, áldozatos anyagi támogatásokból, de mindenekelőtt a felsőpakonyiak önkéntes munkájának eredményeként.

A kezdetekben az a néhány önkéntes, aki küldetésként élte meg Felsőpakony biztonságának megőrzését, és annak  megteremtését, hogy ez állandóan biztosított legyen, még nem Egyesületi formában, hanem faluőrség szerűen szervezte tevékenységét. Kialakultak a rendszeres járőrszolgálatok, az alkalmi biztosítások menete. Folyamatosan javuló együttműködés alakult ki az Önkormányzattal, a körzeti megbízottal, a rendőrséggel, valamint a gyáli FEGY-el és Polgárőrökkel.

Az Egyesületté fejlődött szerveződés egyik legnagyobb mérföldköve a Polgárőr bázis megalapítása, amely első sorban az Önkormányzat támogatásának egyik fő bizonyítéka, de méginkább a Polgárőrök és a Polgárőrség támogatóinak hihetetlen mértékű közösségi összefogásának az eredménye. A Polgárőr bázis az Egyesület központja, továbbá a település körzeti megbízottjának irodája lett, ezzel ez az egyszerű épület valamennyi felsőpakonyi védelmének szimbóluma lett.

Az egyre szervezettebbé váló és tényleges eredményeket elérő Polgárőr tevékenység ellátásához elengedhetetlen szolgálati autó, majd autók biztosítása felsőpakonyi vállalkozók nagylelkű támogatása révén valósulhatott meg.

Hisszük, hogy az a tény miszerint Felsőpakony pest megye egyik legbiztonságosabb települése annak is köszönhető, hogy az elmúlt évek során a felsőpakonyiak és a Polgárőrség tettek ezért. Mindenkinek az érdeme ez, aki bármilyen formában hozzájárult a Polgárőrség működésének biztosításához, de valamennyi felsőpakonyi hálával adózik azoknak a Polgárőröknek akik tényleges munkájukkal, saját érdekeiket háttérbe szorítva áldoztak ennek a célnak.

Jelenleg 35 aktív taggal lát el járőrszolgálatot az Polgárőr Egyesület Felsőpakony Biztonságáért éjjel, és napközben is, 0-24 órában hívható telefonügyelettel.

 

A vezető tisztségviselők:


Janocha Gábor Zsolt
elnök

Papp Norbert
elnökhelyettes

Illés Zoltán
elnökségi tag

Az Egyesület tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, és a Pest Megyei Polgárőr Szövetségnek. Együttműködési megállapodást kötött Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatával és a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal.

Arra kérünk mindenkit, akinek fontos, hogy településünkön a jelenlegi színvonalon tudjon működni a Polgárőrség, támogassa rendszeresen az egyesületet. A legkisebb összeg is segítséget jelent.

A támogatásokat az OTP Banknál vezetett számlaszámunkra teljesítheti:

11742300-21447817-00000000

Éjjel-nappal hívható telefonszámunk:
+36-20 / 382 – 9011

2363, Felsőpakony, Rákóczi u.26

https://www.facebook.com/Polg%C3%A1r%C5%91r-Egyes%C3%BClet-Fels%C5%91pakony-Biztons%C3%A1g%C3%A1%C3%A9rt-114361727014625

Várjuk mindazon férfiak és nők jelentkezését, akik szívesen lennének felsőpakonyi
polgárőrök!

Ha valaki nyitott új ismeretek, élmények és tapasztalatok megélésére és szervezett módon
szeretné a települését és lakóközösségünknek segíteni, köztünk a helye!

Ha hisz az önkéntes munka értékteremtő erejében, a példamutatásban, a közösségi
összetartásban és szeretne tenni

– a bűnmegelőzésért,
– a biztonságosabb közlekedésért,
– a gyermekek és fiatalok védelméért,
– a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek támogatásáért,
– a környezet és állatvédelemért,
– a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
– valamint a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásáért

 

Keressen minket bizalommal, elérhetőségeink bármelyikén!

 

 

 

Településünkön több civil vagy non-profit egyesület és szervezet található. Az alábbi menüpontok segítenek Önnek ezen szervezetek megismerésére.

Fontos Információk

Cimkék

Friss Hírek

Egyébb linkek

Pályázatok

EU támogatott pályázatok

EU támogatott pályázatok