FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

2 - 3 minutes readFELHÍVÁS – BURSA – A pályázatok beadási határideje 2023. november 7-re módosult!

Bursa Hungarica
Reader Mode

A Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése értelmében a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójában a pályázatok beadási határideje 2023. november 7-re módosult. Önkormányzatunk ennek megfelelően 2023. november 7. napjáig (keddig) várja a pályázatokat.
(Friss információ! 2023.11.03-án)

FELSŐPAKONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSATLAKOZOTT A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2024. ÉVI FORDULÓJÁHOZ.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok a Felsőpakonyon állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A” típusú pályázat).

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségizetteknek) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be. Az EPER-rendszerben kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel együtt kell az önkormányzathoz benyújtani!

A részletes pályázati kiírás megtekinthető az alábbiakban:

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. december 5.

Várjuk az érdeklődőket!

Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest