FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

2 minutes readHIRDETMÉNY

Reader Mode

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a BK/KTF/06885-128/2022. számú határozatával döntést hozott az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. nevében a VIBROCOMP Kft. által 2022. szeptember 28. napján előterjesztett, majd kiegészített – a Kőbánya-Kispest (bez.) – Lajosmizse – Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti kérelem alapján indult környezeti hatásvizsgálati eljárás során az R. 10. § (1) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján.  

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 2.1.26. pont (A 142. számú vasútvonal, Kőbánya-Kispest-Lajosmizse-Kecskemét szakasz rekonstrukciója) és 2. melléklet 9. pont alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy valamint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket hirdetményi úton közli.

Fentiekre tekintettel, a BK/KTF/06885-128/2022. számú határozatot az alábbiakban közöljük, illetve az megtekinthető ügyfélfogadási időben a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban is.

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest