FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

1 - 2 minutes readHÍRDETMÉNY

Reader Mode

Felsőpakony Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása vált szükségessé 142. számú Budapest – Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal fejlesztése kapcsán. A módosítás egyeztetési eljárása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti egyszerűsített eljárás szerint történik.

Az egyeztetési eljárás részeként a polgármester a településrendezési eszközök módosítását a záró szakasz kezdeményezése előtt partnerségi egyeztetésre bocsájtja. A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításához készült véleményezési egyeztetési dokumentáció megtekinthető a www.felsopakony.hu weboldalon.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§-a, valamint a Korm. rendelet 68. § (2) bekezdése alapján a partnerek 10 napon belül véleményt adhatnak, melyet személyesen Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatánál a 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9. alatt, vagy elektronikusan a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu e-mail címre nyújthatják be.

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest