FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

2 - 3 minutes readJelentkezzen szavazatszámláló bizottsági tagnak!

Reader Mode

2024 tavaszán-nyarán kerülnek megrendezésre a 2024. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választások. A szavazásnapi feladatok lebonyolításában kiemelt jelentősége van a szavazatszámláló bizottságoknak, amelyek tagjait a képviselő-testület választja meg.

Ha részt szeretne venni ebben a munkában, jelentkezzen választott szavazatszámláló bizottsági tagnak a Helyi Választási Irodánál legkésőbb november 20-ig, a lenti adatlap kitöltésével és megküldésével a Helyi Választási Irodának.

Feltételek:

  • Választott szavazatszámláló bizottsági tag a településen (Felsőpakony) lakcímmel rendelkező választópolgár lehet.
  • Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, hivatásos, szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt.
  • Nem lehet a szavazatszámláló bizottság választott tagja – az előbbieken túl – párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottsági illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

A feltételek teljesülését igazolni kell, illetve arról nyilatkozatot kell aláírni.

A szavazatszámláló bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg és a szavazást követő napon mentesülnek az őket egyébként terhelő munkavégzési kötelezettség alól.

További információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Felsőpakonyi Helyi Választási Iroda
2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.
Telefon: +36-29/317-131, +36-30/523-3385,
E-mail: jegyzo@felsopakony.hu

 Helyi Választás Iroda

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest