FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

4 - 5 minutes readKutak létesítése: az új szabályozás részletei

Reader Mode

NEM KELL FENNMARADÁSI ENGEDÉLY a 2024 előtt engedély nélkül fúrt és 50 méternél nem mélyebb háztartási kutakra!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása a mezőgazdasági termelők és a háztáji gazdálkodók számára immáron megnyugtatóan rendezi az engedély hiányában létesített háztartási és a mezőgazdasági öntözési célú kutak helyzetét.

A lakosság számára a legfontosabb jogszabályváltozás az, hogy a 2024. JANUÁR 1. ELŐTT létesített, ötven méter talpmélységet meg nem haladó, az első vízzáró réteget el nem érő kutak fennmaradásához NEM SZÜKSÉGES sem vízjogi engedély, sem bejelentés. E fúrt kutak kapcsán az ingatlantulajdonosnak tennivalója nincs és ennek megfelelően természetesen mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól is.

Az Országgyűlés azonban elrendelte, hogy az elkövetkező népszámlálások során a háztartási kutakra vonatkozó adatok is kerüljenek begyűjtésre, illetve rendelkezett a vízkészlet-védelmi országtérkép elkészítéséről is.

A jövőben ez a vízkészletvédelmi országtérkép határozza meg a vízkészlet-védelmi szempontokból kockázatos, illetve kockázatmentes területeket.

A 2024. január 01. után létesítendő ÚJ kutak esetén négy eljárásrend lehetséges, ezek a következők:

Háztartási kút létesítése:

a) ha a létesítés helye szerinti település kockázatmentesnek minősül (azaz érzékeny vízkészletet nem érint) a vízkészletvédelmi országtérképen, akkor minden engedély és bejelentés nélkül létesíthető a kút,

b) ha a létesítés helye szerinti település kockázatosnak minősül (azaz érzékeny vízkészletet érint) a vízkészletvédelmi országtérképen, akkor a megvalósítást be kell jelenteni a területileg illetékes vízügyi hatósághoz, azaz a jegyzőhöz.

(Háztartási célú kút: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év (1,5 m3/nap) vízigénybevétel alatti, a kutat épülettel rendelkező ingatlanon készítették el, magánszemély a tulajdonos, a kút házi ivóvízigény és háztartási igények (nem gazdasági célú vízigény) kielégítését szolgálja.)

Gazdasági célú (külterületi) öntöző kutak létesítése:

a) ha a létesítés helye szerinti település kockázatmentesnek minősül (azaz érzékeny vízkészletet nem érint) a vízkészletvédelmi országtérképen, és a kút talpmélysége az ötven métert nem haladja meg, akkor bejelentést kell tenni a Nemzeti Földügyi Központhoz a kút létrehozásáról,

b) ha a létesítés helye szerinti település kockázatosnak minősül (azaz érzékeny vízkészletet érint) a vízkészletvédelmi országtérképen, vagy a kút talpmélysége meghaladja az ötven métert, akkor le kell folytatni a vízjogi engedélyezési eljárást, amely a Nemzeti Földügyi Központnál kezdeményezhető.

(Mezőgazdasági célú kút: az üzemeltető művelése alatt álló földterületek haszonnövény-termesztés célú öntözésére és haszonállat-állomány ellátására szolgáló kút. Az üzemeltető felel érte, hogy a felszín alatti vizet csak olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás mennyiségi egyensúlya megmaradjon, és teljesüljenek a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések.)

Felsőpakony település övezeti besorolása az országtérkép alapján megoszlik, a település belterülete kockázatmentesnek minősül, míg a külterület bizonyos részei kockázatosnak minősülnek.

A vízkészletvédelmi országtérkép megtekinthető az alábbi honlapon: http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

Fentieket összegezve:

  • A 2024. január 1. napja előtt létesített kutak tekintetében NEM SZÜKSÉGES a VÍZJOGI ENGEDÉLY LEFOLYTATÁSA ÉS A BEJELENTÉS SEM.
  • A 2024. január 1. napja után létesített kutak esetében pedig kérjük a lakosságot, hogy tájékozódjanak az említett országtérképen, hogy a terület kockázatosnak minősül-e, és amennyiben igen, úgy a fentieknek megfelelően indítsa meg majd az eljárást.

Farkas Renáta, jegyző

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest