FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Intézmények

Oktatás, nevelés

2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36.

Tel: 06 29 317-223

Mobil: 06 20 92-99-747

E-mail: mesevar.ovoda@felsopakony.hu

Saját honlap: http://ovoda.felsopakony.hu

 

Leendő óvodás gyerekek szüleinek figyelmébe!

HIRDETMÉNY A 2024/2025-ÖS NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL ÉS BEÍRATÁSRÓL

Tisztelt Szülők!

Akiknek gyermeke 2024.augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.

Ha a gyermek augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, akkor csak 2025.szeptember 1-től kell kötelező jelleggel óvodába járnia.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van arra, hogy 3 éves kor előtt kezdje meg a gyermek az óvodát, abban az esetben, ha 2024.09.01-2025.02.28 között tölti be a 3. életévét, s csakis abban az esetben, ha az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele után rendelkezik még szabad férőhellyel. Ebben az esetben egy szándéknyilatkozatot kell kitölteni, mely letölthető az óvoda honlapjáról.

A 3 éves kortól kötelező óvodába járási kötelezettség alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni a gyermek 4 éves koráig. A szülőnek kell kérelmeznie a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes Járási Hivatalnál. E kérelem benyújtási határideje 2024.április 15.

Különös méltánylást érdemlő esetben- újabb kérelem alapján- annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti, a Kormány által kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. után is benyújtható.

A beiratkozás időpontja: 2024. április 23 (8.00-18.00)- 24 (8.00-16.00)-25 (8.00-16.00).

Óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • óvodai felvétel iránti kérelem – jelentkezési lap (mely letölthető-, szerkeszthető nyomtatvány), de személyesen is kitölthető a helyszínen
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén, szakértői vélemény
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyennel)
  • a gyermek egészségi állapotát, óvodaérettségét igazoló dokumentum (orvosi igazolás)

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó vagy elutasító döntését írásos formában (határozat) közli legkésőbb 2024.május 24-ig elektronikus úton.

Az óvodai felvétel iránti kérelem (jelentkezési lap), szándéknyilatkozat, szülői nyilatkozat letölthető a http://www.ovoda.felsopakony.hu oldalról.

Tisztelettel: Gelsiné Zsurka Zsuzsa igazgató

2024/2025 nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjai:

Április 23. 8 órától 18 óráig
Április 24. 8 órától 16 óráig
Április 25. 8 órától 16 óráig

Kérjük, hogy a honlapon lévő „meghatalmazás” dokumentumot is hozzák magukkal, a másik szülő aláírásával.

Tovább az óvoda honlapjára…

Fontos Információk

Cimkék

Friss Hírek

Egyébb linkek

Pályázatok

EU támogatott pályázatok

EU támogatott pályázatok