FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Intézmények

Oktatás, nevelés

2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36.

Tel: 06 29 317-223

Mobil: 06 20 92-99-747

E-mail: mesevar.ovoda@felsopakony.hu

Saját honlap: http://ovoda.felsopakony.hu

 

Leendő óvodás gyerekek szüleinek figyelmébe!

KÖZLEMÉNY A 2021/2022 NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL ÉS BEIRATÁSRÓL

Tisztelt Szülők!

Akinek gyermeke 2021.augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.

Ha a gyermek augusztus 31. után tölti be a 3. életévét , akkor csak 2022.szeptember 1-től kell kötelező jelleggel óvodába járnia.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van arra, hogy hogy 3 éves kor előtt kezdje meg a gyermek az óvodát, abban az esetben, ha 2021.09.01-2022.02.28 között tölti be a 3. életévét, s csakis abban az esetben, ha az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele után rendelkezik még szabad férőhellyel. Ebben az esetben egy szándéknyilatkozatot kell kitölteni, mely letölthető az óvoda honlapjáról.

A 3 éves kortól kötelező óvodába járási kötelezettség alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni a gyermek 4 éves koráig. A szülőnek kell kérelmeznie a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes Járási Hivatalnál. E kérelem benyújtási határideje 2021.május 25.

A 19/2021 (III.10) EMMI határozatban foglalt lehetőséggel élve, az óvodai beiratkozás elektronikus úton történik a megadott időpontban.

Időpont: 2021.04.01-04.28-ig

Óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája

– a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája

– óvodai felvétel iránti kérelem – adatlap – (mely letölthető-, szerkeszthető nyomtatvány)

– Sajátos nevelési igényű gyermek esetén, szakértői vélemény

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyennel)

– a gyermek egészségi állapotát, óvodaérettségét igazoló dokumentum (orvosi igazolás)

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó vagy elutasító döntését írásos formában (határozat) közli legkésőbb 2021.május 28-ig elektronikus úton.

Az óvodai felvétel iránti kérelem (adatlap), szándéknyilatkozat, szülői nyilatkozat letölthető a http://www.ovoda.felsopakony.hu oldalról. A felvételi kérelmet, a dokumentumokat, szülői nyilatkozatot a mesevar.ovoda@felsopakony.hu e-mail címre küldjék vissza legkésőbb 2021 április 28-ig.

Amennyiben valakinek nehézséget okoz az elektronikus beiratkozás lebonyolítása, abban az esetben 2021.04.26-án 8.00-16.00-ig, előre egyeztetett időpontban, személyesen is beírathatja gyermekét.

Tisztelettel:

Gelsiné Zsurka Zsuzsa – óvodavezető –

Óvodai felvételi kérelem (Adatlap)

Szülői nyilatkozat óvodai igénybevételről

Bejelentés külföldön történő óvodakötelezettség teljesítésről

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

 

Fontos Információk

Cimkék

Friss Hírek

Egyébb linkek

Pályázatok

EU támogatott pályázatok

EU támogatott pályázatok