FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

2 - 3 minutes readPÁLYÁZAT

Felsőpakony
Reader Mode

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Babóca Bölcsődében

5 kisgyermeknevelő
3 dajka
1 konyhai dolgozó

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős (8 órás)

A munkavégzés helye:
2363 Felsőpakony, Templom tér 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A kisgyermeknevelők feladata lesz a bölcsődébe járó gyerekek szakszerű nevelése, gondozása, napközbeni ellátása. Szeretetteljes, elfogadó környezet kialakítása, melyben a kisgyermekek testi, lelki és szociális fejlődése biztosított. Szoros együttműködés a családokkal.
A dajka feladata lesz együttműködni a kisgyermeknevelőkkel, segít megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit. Részt vesz a gyermekek mindennapos gondozásában, valamint a csoportszoba és a gyermekek környezetének tisztán tartásában.
A konyhai dolgozónak tálaló konyhai feladatokat szükséges ellátnia és a munkaköri leírásban foglalt feladatait elvégezni.

Pályázati feltételek:
A kisgyermeknevelőnek rendelkeznie kell a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet, II. Rész, 2.1. pontjában meghatározott végzettséggel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2021. augusztus 1-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Renáta nyújt, a 06-29/317-131-es telefonszámon vagy érdeklődni lehet a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Elektronikus úton: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu
– Postai úton: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának címezve (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor u. 9.)

A pályázat elbírálásnak rendje:
A benyújtott pályázatokról a Bölcsőde intézményvezetője dönt, legkésőbb 2021. június 30-ig. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Kérjük azokat, akik már korábban nyújtottak be pályázatot a Babóca Bölcsődébe kisgyermeknevelő, dajka vagy konyhai dolgozó munkakörre, hogy jelezzék a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu címen, hogy fenntartják-e még a szándékukat a munkakörök betöltésére.

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest