FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Önkormányzat

Pályázatok

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetése valamint a civil és egyéb szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzata alapján pályázatot ír ki.

Civil tamogatasok szabalyzat 202403

Civil tamogatasok szabalyzat 202403 1_melleklet_Palyazati_adatlap

Civil tamogatasok szabalyzat 202403 2_melleklet_Tamogatasi_szerzodes

FELSŐPAKONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSATLAKOZOTT A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2024. ÉVI FORDULÓJÁHOZ.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok a Felsőpakonyon állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A” típusú pályázat).

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségizetteknek) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be. Az EPER-rendszerben kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel együtt kell az önkormányzathoz benyújtani!

A részletes pályázati kiírás megtekinthető az alábbiakban:

 

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. december 5.

Várjuk az érdeklődőket!

Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

A Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület egyfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében 3 évre meghirdeti (2021. október 04. napjától – 2024. szeptember 30. napjáig) a Felsőpakony, Ócsai dűlő 2. szám alatti, Felsőpakonyi KSE öltözőépület földszintjén található 60 m² alapterületű büfé üzlethelyiséget és 60 m² teraszrészt. 

 A pályázati kiírás átvehető: 2021. szeptember 16. – 2021. szeptember 24. napjáig (hétfő, szerda és pénteki napokon) 0800 és 1600 között a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)

A pályázati ajánlat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 29. 1700

A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:

Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

Petőfi Sándor utca 9.

A bérleti díj összege: bruttó 50.000.-Ft + rezsi/hó költség. A bérleti díj évente a KSH által közzétett infláció mértékével növekedhet.

Pályázatok elbírálására jogosult: a Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület elnöksége.

A Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Eredménytelenség megállapítása esetén a Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület jogosult ismételten pályázat kiírására.

A pályázat módjára, valamint a pályázatra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy a +3620 373 5444 telefonszámon kapható.

Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata egyfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében meghirdeti (2021. október 04. napjától – 2024. június 30. napjáig) a Felsőpakony, Iskola utca 20. szám alatt található 20 m² alapterületű büfé üzlethelyiséget.

A pályázati kiírás átvehető: 2021. szeptember 16. – 2021. szeptember 24. napjáig (hétfő, szerda és pénteki napokon) 0800 és 1600 között a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)

A pályázati ajánlat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 29. 1700

A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:

Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

Petőfi Sándor utca 9.

A bérleti díj összege: bruttó 15.000.-Ft + rezsi/hó költség. A bérleti díj évente a KSH által közzétett infláció mértékével növekedhet.

Pályázatok elbírálására jogosult: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete.  

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Eredménytelenség megállapítása esetén Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat jogosult ismételten pályázat kiírására.

A pályázat módjára, valamint a pályázatra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy a +3620 373 5444 telefonszámon kapható.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

 

Pályázati felhívás – Öltöző bővítés

TÁJÉKOZTATÓ
NYÍLT, MEGHÍVÁSOS AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS TÁRGYÁBAN

Pályázati felhívás – Öltöző bővítés

A Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület nyílt pályázat keretében pályázatot hirdet a Magyar Labdarúgó Szövetség által a be/SFP-42974/2020/MLSZ határozatszámon jóváhagyott, a TAO sportfejlesztési programban szereplő Öltöző bővítés jogcímen kivitelezésre kerülő projektre.

Pályázat célja
A Felsőpakony, Ócsai dűlő u. 2. szám alatt található sportpályán a meglévő öltöző épület bővítése az elfogadott tervdokumentáció alapján.

Pályázat tartalmi követelménye
Az engedélyes tervnek megfelelő kivitelezési ajánlat adása.

Pályázat beadási határidő:
2021. szeptember 23. 15 óra

A pályázattal kapcsolatban az ajánlattételi felhívás és dokumentáció átvehető 2021/09/09 – 2021/09/16 9:00 – 15:00 között (munkanapokon) a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban.
Cím: 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.

Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Fontos Információk

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF szükséges.

Cimkék

Friss Hírek

Egyébb linkek

Pályázatok

EU támogatott pályázatok

EU támogatott pályázatok