Önkormányzat

Pályázatok

A Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület egyfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében 3 évre meghirdeti (2021. október 04. napjától – 2024. szeptember 30. napjáig) a Felsőpakony, Ócsai dűlő 2. szám alatti, Felsőpakonyi KSE öltözőépület földszintjén található 60 m² alapterületű büfé üzlethelyiséget és 60 m² teraszrészt. 

 A pályázati kiírás átvehető: 2021. szeptember 16. – 2021. szeptember 24. napjáig (hétfő, szerda és pénteki napokon) 0800 és 1600 között a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)

A pályázati ajánlat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 29. 1700

A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:

Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

Petőfi Sándor utca 9.

A bérleti díj összege: bruttó 50.000.-Ft + rezsi/hó költség. A bérleti díj évente a KSH által közzétett infláció mértékével növekedhet.

Pályázatok elbírálására jogosult: a Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület elnöksége.

A Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Eredménytelenség megállapítása esetén a Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület jogosult ismételten pályázat kiírására.

A pályázat módjára, valamint a pályázatra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy a +3620 373 5444 telefonszámon kapható.

Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata egyfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében meghirdeti (2021. október 04. napjától – 2024. június 30. napjáig) a Felsőpakony, Iskola utca 20. szám alatt található 20 m² alapterületű büfé üzlethelyiséget.

A pályázati kiírás átvehető: 2021. szeptember 16. – 2021. szeptember 24. napjáig (hétfő, szerda és pénteki napokon) 0800 és 1600 között a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)

A pályázati ajánlat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 29. 1700

A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:

Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

Petőfi Sándor utca 9.

A bérleti díj összege: bruttó 15.000.-Ft + rezsi/hó költség. A bérleti díj évente a KSH által közzétett infláció mértékével növekedhet.

Pályázatok elbírálására jogosult: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete.  

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Eredménytelenség megállapítása esetén Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat jogosult ismételten pályázat kiírására.

A pályázat módjára, valamint a pályázatra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy a +3620 373 5444 telefonszámon kapható.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

 

Pályázati felhívás – Öltöző bővítés

TÁJÉKOZTATÓ
NYÍLT, MEGHÍVÁSOS AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS TÁRGYÁBAN

Pályázati felhívás – Öltöző bővítés

A Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület nyílt pályázat keretében pályázatot hirdet a Magyar Labdarúgó Szövetség által a be/SFP-42974/2020/MLSZ határozatszámon jóváhagyott, a TAO sportfejlesztési programban szereplő Öltöző bővítés jogcímen kivitelezésre kerülő projektre.

Pályázat célja
A Felsőpakony, Ócsai dűlő u. 2. szám alatt található sportpályán a meglévő öltöző épület bővítése az elfogadott tervdokumentáció alapján.

Pályázat tartalmi követelménye
Az engedélyes tervnek megfelelő kivitelezési ajánlat adása.

Pályázat beadási határidő:
2021. szeptember 23. 15 óra

A pályázattal kapcsolatban az ajánlattételi felhívás és dokumentáció átvehető 2021/09/09 – 2021/09/16 9:00 – 15:00 között (munkanapokon) a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban.
Cím: 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.

Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.
A felhívás kódja: BURSA-2020 A
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A felhívás kódja: BURSA-2020 B
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.

Letöltéshez, megnyitáshoz kattintson a fájlnévre:

A típusú pályázati kiírás .pdf
A típusú pályázati űrlap .pdf

B típusú pályázati kiírás .pdf
B típusú pályázati űrlap .pdf

Fontos Információk

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF szükséges.

Cimkék

Friss Hírek

TÜDŐSZŰRÉS

Kedves Felsőpakonyi Lakosok! Többen is érdeklődtek a tüdőszűrő időpontjáról. Jelzem: az idén sem marad el,

Tovább

Egyébb linkek

Pályázatok

EU támogatott pályázatok

EU támogatott pályázatok

Facebook