Önkormányzat

Pályázatok

PÁLYÁZAT

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Babóca Bölcsődében

5 kisgyermeknevelő
3 dajka
1 konyhai dolgozó

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős (8 órás)

A munkavégzés helye:
2363 Felsőpakony, Templom tér 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A kisgyermeknevelők feladata lesz a bölcsődébe járó gyerekek szakszerű nevelése, gondozása, napközbeni ellátása. Szeretetteljes, elfogadó környezet kialakítása, melyben a kisgyermekek testi, lelki és szociális fejlődése biztosított. Szoros együttműködés a családokkal.
A dajka feladata lesz együttműködni a kisgyermeknevelőkkel, segít megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit. Részt vesz a gyermekek mindennapos gondozásában, valamint a csoportszoba és a gyermekek környezetének tisztán tartásában.
A konyhai dolgozónak tálaló konyhai feladatokat szükséges ellátnia és a munkaköri leírásban foglalt feladatait elvégezni.

Pályázati feltételek:
A kisgyermeknevelőnek rendelkeznie kell a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet, II. Rész, 2.1. pontjában meghatározott végzettséggel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2021. augusztus 1-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Renáta nyújt, a 06-29/317-131-es telefonszámon vagy érdeklődni lehet a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Elektronikus úton: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu
– Postai úton: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának címezve (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor u. 9.)

A pályázat elbírálásnak rendje:
A benyújtott pályázatokról a Bölcsőde intézményvezetője dönt, legkésőbb 2021. június 30-ig. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Kérjük azokat, akik már korábban nyújtottak be pályázatot a Babóca Bölcsődébe kisgyermeknevelő, dajka vagy konyhai dolgozó munkakörre, hogy jelezzék a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu címen, hogy fenntartják-e még a szándékukat a munkakörök betöltésére.

PÁLYÁZAT

 

karbantartó munkakör betöltésére

 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
Munka Törvénykönyve alapján
pályázatot hirdet
  Felsőpakony közigazgatási területén
karbantartó
munkakör betöltésére.


A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős (8 órás)

A munkavégzés helye:

Felsőpakony közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A munkavállalónak feladata lesz Felsőpakony közigazgatási területén belül karbantartói feladatok ellátása, fűkaszálás, közterületek tisztán tartása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör azonnal betölthető

A munkakör betöltéséért járó bruttó bér:
A jogszabályban rögzített mindenkori minimálbér összege, 2020-ban 161.000 Forint

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Renáta nyújt, a 06-20/929-9776-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu
Személyesen: Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal, 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.
A felhívás kódja: BURSA-2020 A
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A felhívás kódja: BURSA-2020 B
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.

Letöltéshez, megnyitáshoz kattintson a fájlnévre:

A típusú pályázati kiírás .pdf
A típusú pályázati űrlap .pdf

B típusú pályázati kiírás .pdf
B típusú pályázati űrlap .pdf

Fontos Információk

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF szükséges.

Facebook