FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

3 - 4 minutes readPOSTA közlemény

Reader Mode

Tisztelt Lakosság!

A Felsőpakonyi Posta vezetőjének kérésére az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Kézbesítőinktől több olyan jelzést kaptunk, hogy egyes ügyfelek a háznál kézbesítés során nem tartják be a járványügyi előírásokat és nem viselnek maszkot vagy nem tartják be a másfél méteres védőtávolságot.

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Kormányrendelet alapján 2021. március 8-tól:

–        közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani,

–        települések belterületén, az utcán és a közterületen is mindenki, aki a 6. életévét betöltötte, köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A 335/2012. (XII. 4.) Kormányrendelet érintésmentes kézbesítési szabályai alapján pedig:

  • A postai szolgáltató a címhelyen és a kézbesítési ponton is személyes kapcsolatfelvételt követően kézbesíti, az átvevővel az annak azonosításához szükséges adatokat lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartva egyezteti

Fenti jogszabályi rendelkezések alapján – a postai munkavállalók és a teljesítési segédek egészségvédelme és a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében – „kézbesítés akadályozott” jogcímmel megtagadható a kézbesítés:

  • amennyiben magánterületen (pl. saját ingatlanon, társasház lépcsőháza) a maszkot nem viselő címzett nem hajlandó a másfél méteres védőtávolság tartására,
  • vagy ha közterületen (pl. a címhely közvetlen közelében lévő járdán) – védőtávolság betartásától függetlenül – maszk nélkül kívánja az átvevő átvenni a küldeményt.

Amennyiben a kézbesítés helyszínén az ügyfelek részéről a fentiekben meghatározott magatartás tapasztalható, tájékoztatni kell őket, hogy ha nem tesznek eleget a maszkviselés és/vagy a távolságtartás szabályainak, úgy a küldeményük kézbesítés akadályozott jelzéssel visszaküldésre kerül a feladónak.

Az utalvány kézbesítésérére vonatkozóan nem kerültek bevezetésre az érintésmentes kézbesítésre vonatkozó előírások. Erre tekintettel  az utalvány kézbesítésénél kizárólag a közterületi maszkviselés elmaradása miatt lehet megtagadni a kézbesítést.

A küldemény tényleges kézbesítése postacsomag, tértivevényes vagy értéknyilvánításos levél és hivatalos irat esetén a személyes átadás mellőzésével történhet (kézből kézbe adás nélkül).

A fenti kezelés kizárólag a karantén alá NEM vont címhelyek esetében alkalmazható. A karanténban érintett címhelyek esetében a karantén idejére a küldemények őrzését továbbra is biztosítani szükséges.

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest