FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

5 - 7 minutes readSzelektív hulladékgyűjtő edények osztása

Reader Mode

Kedves Felsőpakonyi lakosok!

Régóta ígért kötelezettségünknek tehetünk eleget:
a DTKH Nonprofit Kft. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata közreműködésével megkezdi a gurulós szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztását, melyeket valamennyi hatályos szerződéssel rendelkező felsőpakonyi lakos/háztartás részére térítésmentesen biztosít.
A szelektív edényzetek kiosztására az ún. gázcsere telep udvarán (játszótérrel szemben) kerül sor négy egymást követő napon (május 16., május 17., május 18., május 19.) 12:00 és 18:00 óra között. Valamennyi szerződéssel rendelkező felsőpakonyi lakos/háztartás névre szóló kiértesítő levelet kap az átvétel pontos helyéről és idejéről.
Akadályoztatás esetén az önkormányzat egy későbbi időpontban pótnapot biztosít az edényzetek átvételére.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az edényzet átvételére kizárólag a kiértesítő levél felmutatásával és az abban foglalt időpontban van lehetőség, személyi igazolvány és lakcímkártya együttes felmutatásával. Az edényzetet személyesen a szerződő fél, akadályoztatása esetén a kiértesítő levél mellékleteként csatolt meghatalmazás felmutatásával meghatalmazott is átveheti.  
Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosának személyében (haláleset, adásvétel stb. miatt) változás következett be, akkor kérjük, hogy az átvételt megelőzően a DTKH Nonprofit Kft.-nél a szerződésüket szíveskedjenek módosítani!

Nagy János
polgármester

Mikor vehetem át a szelektív hulladékgyűjtő edényzetemet?
Az ezzel kapcsolatos utcajegyzéket az alábbi linken tekinthetik meg:


KEHOP projekt keretében biztosított edényzet a csomagolási hulladékok gyűjtésének szolgálatában

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projektet a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg, melynek egyik célja a közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok házhoz menő gyűjtésének fejlesztését a beszerzésre került edényzetek kiosztásával kívánja megvalósítani.

Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. ütemezett formában megkezdte az edényzetek osztását. Amennyiben előzetes értesítést követően, már átvette az edényt, azt kizárólag a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére használja!

A csomagolási hulladék tehát a projekt keretében biztosított sárga fedelű, kék testű szabványos edényzetben helyezhető ki a megadott gyűjtési napon.

Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakorlatban is ilyen egyszerű! Járjuk körbe a szelektív gyűjtést, hogyan végezzük jól!


Mi kerülhet a SÁRGA fedelű edényzetbe?

  • papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.
  • műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,
  • fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz


Lapítsd, taposd, tömörítsd!

A gyűjtés egyik FONTOS momentuma, hogy lehetőség szerint az edényzetbe a lehető legkisebb térfogattal helyezd el a műanyag palackokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsd ki az italos kartonokat, a palackokat is. A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen az edényzetbe, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

Hidd el, jól megférnek egymás mellett!

Ne botránkozz meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat összeöntjük! Az összegyűjtött csomagolási hulladékokat válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utólagos külön válogatása. A frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai vannak, illetve a korábban a gyűjtőszigeteken alkalmazott frakciónkénti különgyűjtés csekély mértékben valósult meg, ezért minden esetben így is szükséges volt az utólagos válogatás!


Kiöblítve?! IGEN!

Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvileg el kellene mosogatni, mielőtt az edényzetbe kerülnek. Sokakban megfogalmazódik, hogy a mosogatással azonban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán azt, hogy makacs szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!

Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel ugyanabba az edényzetbe kell rakni az összes szelektíven gyűjtött hulladékot (vagyis a műanyag, a papír és a fém együtt) és ha más anyagokkal szennyeződnek, sajnos nem hasznosíthatóak újra!

Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem büdösödnek az edényzetben az elszállítás időpontjáig.


Most beszéljük arról is, mit ne tegyél az edényzetbe!

NE tegyél a SÁRGA fedelű edényzetbe üveget, használt papír zsebkendőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a kommunális edénybe kell, hogy kerüljenek!

A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére keresd a településen kihelyezett üveggyűjtő konténereket! Köszönjük!

Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett vagy szelektíven nem gyűjthető hulladékot helyeztél a szelektíves edényzetbe, ne aggódj, az utólagosan a válogatás során a hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a háztartási hulladékokkal együtt került ártalmatlanításra!

Segítsd munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat gyűjtsd szelektíven!

Ne aggódj, hamarosan rutinná válik!

A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a www.dtkh.hu oldalon tájékozódhatsz. További kérdések esetén Ügyfélszolgálataink elérhetőségein állunk szíves rendelkezésedre!

Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a környezet megóvása!

Gyűjtsünk együtt!

DTkH Nonprofit Kft.

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest