FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

3 - 4 minutes readTÁJÉKOZTATÓ – Kutak létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedélyezéséről

Reader Mode

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell rá kérni.

Az, aki kúttal rendelkezik, de arra engedélye nincs, vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető, melynek összege akár a 300 000 forintot is elérheti.

A településen lévő ásott vagy fúrt kutak fennmaradási engedélyezésének határideje 2023. december 31-én lejár. A kutakat az adott település önkormányzat jegyzője akkor engedélyezheti (ez vonatkozik a létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezésre egyaránt) amennyiben a kút teljesíti az alábbi összes feltételt:
– a kútból legfeljebb évi 500 m3 vízmennyiség kerül kivételre,
– a kút nem érint vízbázis védelmi területet (vízügyi szakember állapítja meg),
– a kút nem érint karszt vagy rétegvizet (vízügyi szakember állapítja meg),
– a kút olyan ingatlanon helyezkedik el, ahol épület van vagy az ingatlan beépíthető,
– magánszemély a kérelmező,
– házi ivóvíz igény (pl. locsolás és ivás) és a háztartási igények  (kerti locsolás) kielégítésére szolgál,
– a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Minden egyéb esetben a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a vízügyi engedélyezési eljárás.

Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
– Kérelem kitöltve
– Adatlap (fúrt vagy ásott)
– Helyszínrajz  (1:500, telken hol helyezkedik el a kút, szakember által készített)
– Fénykép dokumentáció a kútról

Az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges szakember bevonása. (A vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007 (XII.13.) KvVM rendelet 13.§-ban megjelölt jogosultsággal rendelkező szakember.)
A hatósági eljárás illetékmentes, az ügyintézési határidő 60 nap. A hiányosan, pontatlanul vagy melléklet nélkül beadott kérelmek elutasításra kerülnek.

A kérelem formanyomtatvány és a kitöltendő adatlap letölthető az Önkormányzat honlapjáról, vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Letölthető nyomtatványok:
– kérelem_létesítési engedélyhez
– kérelem_fennmaradási üzemeltetési engedélyhez
– adatlap_ásott
– adatlap_fúrt

Vonatkozó jogszabályok:
– a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
– a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet,
– az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény,
– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet,
– a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (Ivóvízcélú felhasználás esetén).

Dr. Farkas Renáta jegyző

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest