FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

3 - 4 minutes readTisztelt Lakosság, Gazdálkodók, Munkaadók és Munkavállalók!

Reader Mode

A nagy kiterjedésű gaz és avar tüzek felszámolása olyan tűzoltói igénybevételt jelent, mely más helyszínen történő, akár emberi életet is veszélyeztető káreseménytől vonja el az erőket.

Mint az élet számos területén, a tüzek megelőzése terén is fontos az előre gondolkodás, és a szükséges megelőző intézkedések megtétele.

A kül- vagy belterületen lévő nagy, egybefüggő – de akár több helyrajzi számmal rendelkező – mezőgazdasági, vagy művelési ágból kivont, illetve egyéb terület vonatkozásában fontos az alábbiak betartása, évszaktól függetlenül:

– a kül-és belterületen fekvő termőföldet a közhiteles ingatlan- nyilvántartásban szereplő művelési ágnak megfelelően szükséges tartani,
– a szántó, rét, legelő, gyümölcsös, nádas, fásított terület, erdő, stb. területek gondozott vegetációval rendelkezzenek,
– amennyiben szükséges a művelési ág változtatását kérvényezzék,
– a termőföld vagy annak egy részének más célú hasznosítása esetében az engedélyeztetés lefolytatása,
már az év első két hónapjában a száraz vegetáció kaszálása, termőföld rendbetétele történjen meg, mivel ha gondozatlan, akkor potenciális veszélyt hordoz száraz, aszályos időben a tűzesetek helyszínéül.

Betakarítási munkák során – a kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni, és a learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védősávot kell kialakítani szántással vagy tárcsázással. A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlak körül legalább 3 méter széles védősávot kell kialakítani.

A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a tűztávolságot be kell tartani.

Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani. Az erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, betakarítással érintett területen és a rostnövénytároló területén nem végezhető. A kazalozást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen, de legalább naponta meg kell tisztítani.”

Segítő együttműködésüket köszönöm!

Üdvözlettel:
Gere Imre tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltség-vezető
nevében és távollétében

Tábory-Kovács Henrietta tű. alezredes
hatósági osztályvezető

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest