Közérdekű

Állásajánlatok

A Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
családsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes (de részben rugalmas) munkaidő

A munkavégzés helye:
2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a. (Pest megye)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családsegítői feladatok ellátása az 1993. évi III. tv., az 1997. évi XXXI. tv. , a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet , valamint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Utazási költségtérítés vonatra, egyedi elbírálás alapján személyautóra is.
A feltételek megléte esetén, rövid időn belül, előre lépési lehetőség.
Pályázati feltételek:

Főiskola, A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész I. Alapellátások 1. pontjában meghatározott képesítési előírásoknak való megfelelés,
Hasonló területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
részletes szakmai önéletrajz, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésének igazolása
végzettséget igazoló bizonyítványok megléte
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett 3 évet meghaladó szakmai tapasztalat
A KENYSZI és a GYVR rendszer ismerete, tanulási hajlandóság.
Elvárt kompetenciák:

Gyermekjólét és családsegítés területén teljesen önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség, empátia, tolerancia, jó kommunikációs készség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tamás Katalin intézményvezető – hivatali időben – a +3620-297-1515-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat címére történőmegküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a.)
Elektronikus úton Tamás Katalin intézményvezető részére a tamas.katalin@felsopakony.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 17.

Felsőpakonyi Nagyközség Önkormányzat
Felsőpakonyi Babóca Bölcsödébe
kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

pályázatot hirdet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A.§ alapján.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2363 Felsőpakony, Templom tér 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Elsődleges feladat segíteni a kisgyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás és az önállóság kialakulását az egészséges kisgyermek testi és lelki fejlődésének elősegítésére, követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozás technikai ismeretek birtokában.

Az 1997.évi XXXI. törvénynek illetve a 15/1998 (IV.30) NM rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően gyermekgondozási feladatok ellátása.

Illetmények és juttatások

Az illetmény megállapítására és juttatásokara a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII.törény rendelkezései az írányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmasságot igazoló dolumentumok
 • Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálása után rögtön betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 09. 17.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.09.24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajasné Tallér Anikó nyújt, a 06-20/929-9686-os telefonszámon munkaidőben.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu
 • Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)
 • Postai úton Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal 2363 Felsőpakony, Petőfi S u 9

 

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. július 14. – tól 2022. szeptember – ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság
 •         Konduktor-óvodapedagógusi szakképzettség
 •         Az Nkt. 99.§ (6) bekezdésének b) pontja alapján az óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező személy, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább 7 év szakmai gyakorlatot szerzett.
 •         Az Nkt. 99.§ (14) bekezdése alapján olyan személy, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette (abszolutóriummal rendelkező személy).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.
 •         Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásban részt vevők megismerhessék (nyilatkozat elérhető a www.ovoda.felsopakony.hu oldalról).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelsiné Zsurka Zsuzsa nyújt, a 06203547272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/260-21/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 •         Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •         Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja – 2021. június 11.
 •         Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda honlapja – 2021. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében, az óvodapedagógusok munkájának a segítése, közreműködés a foglalkozásokon. A gyermekek gondozási tevékenységében való részvétel, takarítási feladatok, ellátása, továbbá a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         8 Általános,
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Középiskola/gimnázium, Dajka képző,
 •         óvodai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Fényképes önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló másolatok, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •         Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásban részt vevők megismerhessék (nyilatkozat elérhető a www.ovoda.felsopakony.hu oldalról)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelsiné Zsurka Zsuzsa nyújt, a 06203547272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/2508/2021 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

vagy

 •         Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja – 2021. június 28.
 •         Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda honlapja – 2021. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
Munka Törvénykönyve alapján
pályázatot hirdet
Felsőpakony közigazgatási területén karbantartó munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős (8 órás)

A munkavégzés helye:
Felsőpakony közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A munkavállalónak feladata lesz Felsőpakony közigazgatási területén belül karbantartói feladatok ellátása, fűkaszálás, közterületek tisztán tartása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör azonnal betölthető

A munkakör betöltéséért járó bruttó bér:
A jogszabályban rögzített mindenkori minimálbér összege, 2020-ban 161.000 Forint

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Renáta nyújt, a 06-20/929-9776-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu
Személyesen: Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal, 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.

Fontos Információk

Cimkék

Friss Hírek

Egyébb linkek

Pályázatok

EU támogatott pályázatok

EU támogatott pályázatok

Facebook