Közérdekű

Állásajánlatok

PÁLYÁZAT

Felsőpakonyi Nagyközség Önkormányzat

Felsőpakonyi Babóca Bölcsödébe

bölcsődei dajka munkakör betöltésére

pályázatot hirdet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A.§ alapján.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2363 Felsőpakony, Templom tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődében technikai, takarítói feladatok ellátása. Kisgyermeknevelők munkájának segítése, a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Pályázati feltételek:

8 általános

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Középfokú képesítés, bölcsődei dajka végzettség

Elvárt kompetenciák:

Önálló, felelősségteljes munkavégzés, jó kommunikációs készség, szakmai felkészültség, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz

Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt

vevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 10. 20

.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajasné Tallér Anikó nyújt, a 06-20/929-9686-os telefonszámon munkaidőben.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton: bolcsode@felsopakony.hu

  • Személyesen: Babóca Bölcsőde (2363 Felsőpakony, Templom tér 4.)

  • Postai úton Felsőpakonyi Babóca Bölcsőde 2363 Felsőpakony, Templom tér 4

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogot gyakorló intézményvezető bírálja el. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 28.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.felsopakony.hu 2022. szeptember 20

Fontos Információk

Cimkék

Friss Hírek

Egyébb linkek

Pályázatok

EU támogatott pályázatok

EU támogatott pályázatok

Facebook