Közérdekű

Állásajánlatok

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodában

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
– Főiskola, óvodapedagógus végzettség.
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság.
– Az Nkt. 99.§ (6) bekezdésének b) pontja alapján az óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező személy, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább 7 év szakmai gyakorlatot szerzett.
– Az Nkt. 99.§ (14) bekezdése alapján olyan személy, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette (abszolutóriummal rendelkező személy).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.
– Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásban részt vevők megismerhessék (nyilatkozat elérhető a www.ovoda.felsopakony.hu oldalról).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatok folyamatosan benyújthatók.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelsiné Zsurka Zsuzsa nyújt, a 06-20/354-7272-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
– Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu e-mail címen keresztül.
– Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezésétől számított 30 nap.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja
– Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda honlapja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 5217
Intézményi iktatószám: F/702-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
FELSŐPAKONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Pénzügyi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): ASP könyvelési rendszerben történő könyvelési
feladatok ellátása. Havi és negyedéves adatszolgáltatások összeállítása az Államkincstár felé. Éves
költségvetési beszámoló előkészítése. Előirányzatok könyvelése, felhasználásának nyomon
követése, ez alapján adatok szolgáltatása a költségvetési rendelet módosításához.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Felsőpakony

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A pályázattal kapcsolatosan további információt Babics Edina nyújt, a 06 20
9299776 -os telefonon. A pályázatokat elektronikus úton a jegyzo@felsopakony.hu címre is el
lehet küldeni.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
– Középfok, Könyvelés és adózás, érettségi

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
– Konfliktus-kezelés (alap)
– Kitartás (egyéb)
– Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– önéletrajz
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége
esetén a jegyző személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A
munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.04. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat
honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.05.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.06.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 5217
Intézményi iktatószám: F/702-1/2023

 

Fontos Információk

Cimkék

Friss Hírek

Egyébb linkek

Pályázatok

EU támogatott pályázatok

EU támogatott pályázatok