FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Közérdekű

Állásajánlatok

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodában

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
– Főiskola, óvodapedagógus végzettség.
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság.
– Az Nkt. 99.§ (6) bekezdésének b) pontja alapján az óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező személy, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább 7 év szakmai gyakorlatot szerzett.
– Az Nkt. 99.§ (14) bekezdése alapján olyan személy, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette (abszolutóriummal rendelkező személy).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.
– Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásban részt vevők megismerhessék (nyilatkozat elérhető a www.ovoda.felsopakony.hu oldalról).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatok folyamatosan benyújthatók.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelsiné Zsurka Zsuzsa nyújt, a 06-20/354-7272-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
– Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu e-mail címen keresztül.
– Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezésétől számított 30 nap.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja
– Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda honlapja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

Fontos Információk

Cimkék

Friss Hírek

Egyébb linkek

Pályázatok

EU támogatott pályázatok

EU támogatott pályázatok