FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Felsőpakony Babóca BölcsŐde

Babóca Bölcsőde

Babóca Bölcsőde tájékoztatója

Az elmúlt időszakban történt megkeresések miatt szeretném tájékoztatni a szülőket, hogy milyen feltételek alapján kerülhet be egy kisgyermek a bölcsődébe.

Az 1997. évi XXXI. törvény 43.§ (3) bekezdése szerint:

¤ ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

¤ ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek,

¤ ha három vagy több gyermeket nevelő családban él a gyermek,

¤ ha egyedülálló szülő által nevelt a gyermek,

¤ ha védelembe vett a gyermek.

¤ ha a család felsőpakonyi lakcímkártyával rendelkezik

¤ a jogszabályok által meghatározott létszámot figyelembe véve, üres helyek esetén, igazolt munkaviszonnyal és nem felsőpakonyi lakcímmel rendelkező szülők kisgyermekei is elhelyezésre kerülhetnek. (Gyvt. 94. § (5) bekezdés)

A bölcsődei ellátás során étkezési és gondozási díj kerül megállapításra.

A díj mértékének meghatározása a rendeletekben előírt módon történik, a díjszámítás alapja a munkaviszonyból származó, igazolt jövedelem.

A bölcsődei beiratkozás feltételeit nem lehet egyéb anyagi juttatással megváltani.

Hajasné Tallér Anikó
intézményvezető

BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁS

Babóca Bölcsőde
(2363 Felsőpakony, Templom tér 4.)

Nyílt délután a szülők részére: 2024.04.29. 16 órától

Személyes beiratkozás a bölcsőde épületében:
2024. május 8. 9-18 óráig
2024. május 9. 9-16 óráig

Szükséges dokumentumok:
– Gyermek TAJ kártyája
– Gyermek felsőpakonyi lakcímkártyája
– Gyermek születési anyakönyvi kivonata
– Szülő munkáltatói igazolása, amelyen a munkáltató megjelöli, hogy mely dátumtól áll újra munkába a munkavállaló

A felvételi értesítő kiküldése, 2024. május 27-28-án történik.

Fontos Információk

Térkép

Cimkék

Friss Hírek

Egyébb linkek

Pályázatok

EU támogatott pályázatok

EU támogatott pályázatok