FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

2 minutes readEbtartók figyelmébe!

Reader Mode

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Legutóbb 2021-ben volt ebösszeírás.

Az összeírás során az eb tulajdonosa vagy tartója köteles az Ávtv.-ben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2024. évi összeírás céljából kérem a Felsőpakony közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait, illetve tartóit, hogy az ebösszeíró adatlapot kitölteni és a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett postaládába legkésőbb 2024. május 31-ig bedobni szíveskedjenek. Az adatlap honlapról is letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál beszerezhető.

Az adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni.

Az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmébe ajánlom, hogy:
– 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel megjelölve lehet csak tartani;
– a már korábban összeírásban bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni;
– az eb elhullását, tulajdonos változást is jelenteni kell;
– az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. mellékletének 1. d) pontja alapján – 30 000 Ft pénzbírság.

Felsőpakony, 2024.03.05

Kronvalter Emilia
igazgatási csoportvezető

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest