FELSŐPAKONY WEATHER
Felsőpakony, Hungary

Hírek

2 - 3 minutes readÖNKORMÁNYZATI REZSITÁMOGATÁS

Reader Mode

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata lakásfenntartást segítő települési támogatási programmal kívánja segíteni a megemelkedett energiaköltségek miatt nehéz helyzetbe került felsőpakonyi lakosokat. A szociális alapon járó támogatás az áram- és gázfogyasztás, illetve tűzifa költségeire igényelhető, 2022. december 1-től 2023. április 30-ig terjedő időszakban.

Az önkormányzati rezsitámogatást igényelhetik azok a Felsőpakonyon bejelentett lakóhellyel, más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező és életvitelszerűen a bejelentett felsőpakonyi lakóhelyén élő

  • egyedül élők, gyermeküket/gyermekeiket egyedül nevelők, akik esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 forintot, valamint
  • családok, amely család esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 80.000 forintot.

Fenti feltételeken túl azokban a hónapokban lesz valaki jogosult a támogatásra, amelyekben lakossági piaci árat, illetve versenypiaci árat fizetett és csak a számlán szereplő összegre, vagy legfeljebb a támogatási összeg erejéig.

Tehát

  • az áramfogyasztás költségeire a piaci áron számolt összeg, de legfeljebb havi 5.000,- Ft, 
  • a gázfogyasztás költségeire a versenypiaci költségeket tükröző áron számolt összeg, de legfeljebb havi 15.000,- Ft, 
  • a tűzifa beszerzési költségeire a beszerzési költség, de legfeljebb 75.000,- Ft egyszeri, egy összegben folyósított támogatás adható. 

A támogatás csak annak a jogosultnak állapítható meg, akinek a nevére a számla szól.

Az Önkormányzat közvetlenül a jogosultaknak juttatja el a pénzbeli támogatást átutalással vagy postai úton.

A tűzifa beszerzési költségeire vonatkozó támogatás iránt akkor nyújtható be kérelem, amennyiben kérelmező 2022. december 1. napját követően tűzifavásárlást végzett és rendelkezik a vásárlást igazoló számlával, valamint fatüzelésű fűtőberendezéssel.

Az áram-, a gázfogyasztás, a tűzifa beszerzés költségeire a támogatás párhuzamosan is igényelhető, azonban egy jogosult csak egy lakásra veheti igénybe.  A Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal a jogosultsági feltételek meglétét környezettanulmány útján ellenőrizheti.

Kérelem benyújtásának módja: 

Lakásfenntartást segítő települési támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni.

A kérelem benyújtható:

A formanyomtatvány elérhető:

  • elektronikusan a www.felsopakony.hu honlapon,
  • papír alapon az Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

.

MEGOSZTÁS

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest